Mieczysław Wojtasik

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mieczysław Wojtasik - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wojtasika poświęcone miłości.