Stanisław Baliński

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Baliński - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Balińskiego poświęcone miłości.