Zofia Nałkowska

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Zofia Nałkowska - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Nałkowskiej poświęcone miłości.