Maria Grossek-Korycka

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Maria Grossek-Korycka - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Grossek-Koryckiej poświęcone miłości.