Stanisław Trembecki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Trembecki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Trembeckiego poświęcone miłości.