Tadeusz Żeleński-Boy

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Żeleński-Boy - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Żeleńskiego-Boya poświęcone miłości.