Tadeusz Różewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Tadeusz Różewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Różewicza poświęcone miłości.