Antoni Słonimski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Antoni Słonimski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Słonimskiego poświęcone miłości.