Franciszek Dionizy Kniaźnin

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Franciszek Dionizy Kniaźnin - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kniaźnina poświęcone miłości.