Jan Kochanowski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jan Kochanowski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Kochanowskiego poświęcone miłości.