Mieczysław Jastrun

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Mieczysław Jastrun - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Jastruna poświęcone miłości.