Jan Lechoń

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Jan Lechoń - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Lechońa poświęcone miłości.