Władysław Broniewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Władysław Broniewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Broniewskiego poświęcone miłości.